Etykiety

wtorek, 5 grudnia 2017

Wysyłanie wiadomości Email z PowerShell

Bywają sytuację, w których zależy nam na szybkim skorzystaniu z wiersza poleceń, na przykład aby niezawodnie wysłać wiadomość Email z komputera na którym ciężko jest uruchomić cokolwiek innego. Z doświadczenia wiem dobrze, że takie sytuacje zdarzają się nierzadko.

Czy wiedziałeś, że istnieje możliwość wysyłania wiadomości Email z wiersza poleceń PowerShell systemu Windows? Tak. Istnieje taka możliwość, a na dodatek jest to banalnie proste, pod warunkiem oczywiście, że mamy połączenie z internetem. Już wyjaśniam jak to zrobić.

W Windows PowerShell < v 2.0 wysyłanie wiadomości Email było nieco trudniejsze, lecz dziś można się w tym zakresie cieszyć sporym ułatwieniem. Od wersji 2.0 PowerShell'a, do wysyłania wiadomości Email w tym środowisku służy nam cmdlet
Send-MailMessage

Ten cmdlet może być stosowany na kilka różnych sposobów, a oto jego najbardziej popularne parametry:
– Attachments (łańcuch)
Pełna ścieżka i nazwy plików, które mają zostać dołączone do wiadomości e-mail.

–Bcc (łańcuch)
Pole BCC, zawierające adresatów.

–Body
Ciało (treść) wiadomości.

–BodyAsHtml
Tej opcji należy użyć jeśli ciało wiadomości ma zostać wysłane jako HTML.

–Cc (łańcuch)
Pole CC, zawierające adresatów.

–Credential (PSCredential)
Konto, które ma uprawnienia do wysyłania wiadomości e-mail. Domyślnym kontem jest bieżący użytkownik.

–DeliveryNotificationOption Opcja
Powiadomienia o dostarczeniu zostaną wysłane na adres e-mail podany w parametrze -From.

Możliwe opcje DeliveryNotificationOption:

None – Brak Powiadomienia (domyśłnie)
OnSuccess - Powiadom, jeśli dostawa zakończyła się powodzeniem.
OnFailure - Powiadom, jeśli dostawa nie zakończyła się powodzeniem.
Opóźnienie - Powiadom, jeśli dostawa jest opóźniona.
Nigdy - Nigdy nie powiadamiaj.

–Encoding Kodowanie
Kodowanie używane dla ciała i tematu

–From (łańcuch)
Adres Email, z którego wysyłana jest poczta.

–Priority Priorytet
Low, Normal, Hogh

–SmtpServer (łańcuch)
Serwer smtp, stosoway do wysyłania wiadomości

–Subject (łańcuch)
Temat wiadomości

–To (łańcuch)
Adresat - adres email adresata wiadomości

–UseSsl
Zastosuj protokół Secure Sockets Layer (SSL) aby nawiązać połączenie z serwerem SMTP i wysłać wiadomość e-mail. SSL nie jest domyślnie używany.

Nie trzeba tych parametrów dogłębnie studiować. Jak już wspomniałem wcześniej, wysyłanie wiadomości Email z PowerShell jest banalnie proste. Zobaczmy jak to działa na prostym przykładzie. Zauważymy, że w poniższym przykładzie będzie konieczne wprowadzenie poświadczeń dla serwera SMTP w okienku pojawiającym się natychmiast po zatwierdzeniu polecenia:

A oto przykładowy kod cmdleta Send-EmailMesage wraz z przykładowymi wartościami parametrów, które możesz dostosować do własnych potrzeb, aby szybko i efektownie wysyłać wiadomości Email bezpośrednio ze środowiska PowerShell:
$From = "adminexample.com"
$To = "user1@example.com"
$Cc = "user2@example.com"
$Attachment = "C:\temp\file.txt"
$Subject = "Wiadomość testowa"
$Body = "Treść przykładowej wiaodmości"
$SMTPServer = "smtp.example.com"
$SMTPPort = "587"
Send-MailMessage -From $From -to $To -Cc $Cc -Subject $Subject `
-Body $Body -SmtpServer $SMTPServer -port $SMTPPort -UseSsl `
-Credential (Get-Credential) -Attachments $Attachment

Aby przetestować wysyłanie wiadomości Email z poziomu Windows PowerShell skopiuj i wklej powyższy kod do notatnika, dostosuj parametry do własnych potrzeb, skopiuj i wklej całość do okienka PowerShell, a następnie wprowadź poświadczenia konta SMTP. W przypadku wątpliwości lub jakichkolwiek pytań proszę o komentarze!

niedziela, 3 grudnia 2017

Podstępne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Przy zakupie nowego laptopa bądź innego przenośnego sprzętu elektronicznego spora ilość konsumentów decyduje się na wykupienie specjalnego ubezpieczenia, które zdaniem sprzedawcy miało by pokryć koszty naprawy w "każdym przypadku uszkodzenia".

Sprzedawcy chętnie nakłaniają klientów do "zainwestowania" w ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, zapewniając, że daje ono całkowitą ochronę w przypadku zalania, pęknięcia, całkowitego zniszczenia itp. Wydając niemałą sumę pieniędzy na sprzęt elektroniczny, bardzo łatwo jest ulec takim sugestiom i wydać dodatkową kwotę na ubezpieczenie, szczególnie w przypadku gdy sprzedający zapewnia, że zabezpieczy ono konsumenta w przypadku wystąpienia uszkodzeń mechanicznych, które jak wiadomo, są najczęstszą przyczyną odmów naprawy sprzętu w ramach gwarancji. Swoją drogą jakiś czas temu opublikowałem artykuł dotyczący popularnych nieuczciwych praktyk serwisów gwarancyjnych.
Najczęściej ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jest nam oferowane w sklepach dużych sieci handlowych, takich jak Saturn czy Media Markt. Prowizja, jaką otrzymują sklepy od towarzystw ubezpieczeniowych za pośrednictwo w takiej sprzedaży polis jest niemała. Sklepy i sprzedawcy bardzo dobrze zarabiają na takich produktach i dlatego zawsze proponują je klientom kupującym drogą elektronikę. Cena takiego ubezpieczenia zależy od jego wariantu, ale jest zawsze wysoka i często może sięgać ponad 25% wartości zakupionego sprzętu.
To jedno wielkie oszustwo


Bardzo niewiele ochrony za bardzo wysoką składkę - tak o ubezpieczeniach sprzętu elektronicznego mówi mec. Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Finansowego.

Z oficjalnego raportu wynika, iż obecnie do Rzecznika Finansowego wpływa średnio ponad 60 skarg miesięcznie w związku z ubezpieczeniami elektroniki zakupionymi w sklepach dużych sieci handlowych. Ale to tylko znikoma ilość przypadków, w świetle ogromnej ilości wprowadzonych w błąd konsumentów, którzy z różnych powodów nie decydują się złożyć skargi, pomimo odmowy odszkodowania ze strony zakładu ubezpieczeń. W rzeczywistości, niemalże w każdym przypadku roszczenia odszkodowania ze strony konsumenta, towarzystwo ubezpieczeniowe znajduje powód by stanowczo odmówić. Wyjątkiem są drobne szkody, w których wystarczy wymiana tanich elementów, takich jak obudowa, głośnik, złącze itp. itp

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: skargi złożone przez konsumentów
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: skargi złożone przez konsumentów. Źródło: Rzecznik Finansowy


W świetle oficjalnie złożonych przez konsumentów skarg najgorzej wypadają towarzystwa ubezpieczeniowe Ergo Hestia, Warta, Europa, PZU i Allianz.

Zapoznaj się z treścią OWU


Przed podjęciem decyzji o zakupie ubezpieczenia elektroniki naprawdę warto jest zapoznać się z treścią OWU - Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Decydująca dla określenia zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest definicja "przypadkowego uszkodzenia", widniejąca w OWU. Odszkodowanie jest przyznawane tylko i wyłącznie w takich przypadkach, a definicja tego typu zdarzenia brzmi następująco:

"Za przypadkowe uszkodzenie uważa się uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub przepięcia prądu"

Według OWU "nieszczęśliwym wypadkiem" jest natomiast:

"Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, wskutek którego uszkodzeniu uległ ubezpieczony sprzęt, który w chwili tegoż wypadku był użytkowany w sposób zgodny z instrukcją obsługi"

Zastanów się! Komu by się to opłacało?


Nie łudź się, że wykupując polisę ubezpieczeniową sprzętu elektronicznego, zostanie ci przyznane odszkodowanie w każdym przypadku uszkodzenia sprzętu. Zastanów się! Gdyby tak było, towarzystwa ubezpieczeniowe już dawno by zbankrutowały! Nikomu nie opłacało by się takie rozwiązanie i nikt by na tym nie zarobił. Większa część składek opłacanych przez posiadaczy tego typu polis przeznaczona jest na zapłatę prowizji pośredników, czyli sklepów oferujących konsumentom polisę!

Towarzystwa ubezpieczeniowe znajdują różne przyczyny odmowy odszkodowania, a niestety niemal zawsze są one zgodne z prawem. Rzecz w tym, że większość konsumentów - przeważnie ogarnięta zakupowym szałem - w ogóle nie analizuje treści OWU przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy.

Bywają dziwne przypadki odmów odszkodowania jak przykładowo uznanie, że 16-miesięczne dziecko „celowo i umyślnie" wrzuciło laptopa do wanny - źródło: Rzecznik Finansowy. Gdy taką argumentację eksperci Rzecznika obalili, ubezpieczyciel próbował odmówić wypłaty, powołując się na to, że zgodnie z instrukcją obsługi laptopa, baterie powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci! Najczęstszą przyczyną odmowy odszkodowania ze strony towarzystw ubezpieczeniowych jest brak opisanego wyżej, tak zwanego czynnika zewnętrznego.

Oto lista przykładowych sytuacji, w których o odszkodowaniu możesz sobie tylko pomarzyć:
  • Popijałeś wodę i niechcący zalałeś laptopa lub telefon
  • Laptop, tablet bądź telefon wypadł ci z rąk i się rozwalił
  • Nadepnąłeś niechcący na laptopa
  • Biegłeś z laptopem, potknąłeś się i rozwaliłeś go całkowicie
  • Twój pies lub kot obsikał ci laptopa, a ten przestał działać
  • Telefon (np. Xperia) trzymałeś w tylnej kieszeni spodni i zgniotłeś go gdy usiadłeś

Czemu w powyższych sytuacjach możesz zapomnieć o odszkodowaniu, nawet jeśli posiadasz drogi wariant polisy? Otóż, zgodnie z definicją nieszczęśliwego wypadku i czynnika zewnętrznego, wylanie wody na laptopa lub inny sprzęt wynika wyłącznie z nieostrożności użytkownika i nie ma tu mowy o jakimkolwiek czynniku zewnętrznym. Upadek laptopa wskutek niepodjęcia właściwych środków ostrożności nie kwalifikuje się jako nieszczęśliwy wypadek, lecz wynika z winy użytkownika. Obsikanie laptopa przez psa też jest wynikiem niezachowania należytych środków ostrożności. Podobne wnioski można wyciągnąć dla pozostałych okoliczności, które widnieją na liście.

Największym problemem jest wprowadzanie konsumentów w błąd, jakoby ubezpieczenie pokrywało koszty zniszczenia sprzętu w każdym przypadku. To jest zupełnie niezgodne z rzeczywistością. Taka sytuacja wynika głównie z nieznajomości OWU ze strony sprzedawców kierujących się głównie motywem prowizyjnym lub ich chęci szybkiego zysku. Prowizje dla sklepów sięgają nawet 70% płaconych przez klienta składek. Bardzo często sprzedawcy są dodatkowo wynagradzani za uzyskany w ten sposób dochód.

Jak uzyskać odszkodowanie


W przypadku odmowy odszkodowania w ramach ubezpieczenia elektroniki należy złożyć pisemną reklamację do towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego warto skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym, który w większości przypadków jest w stanie skutecznie pomóc konsumentom.

sobota, 2 grudnia 2017

Laravel od Podstaw: kompozytor widoku

W poprzedniej części szkolenia p.t. Szablony widoków i style CSS nauczyliśmy się pracować ze złożonymi szablonami widoków. Zobaczyliśmy jak uprościć sobie pracę w przypadku widoków złożonych z wielu sekcji, takich jak menu nawigacyjne, boczna kolumna, stopka, zawartość główna. W tej części szkolenia zaprezentuję kolejną ważną ciekawostkę ułatwiającą pracę z widokami, a mowa będzie o Laravel View Composer, czyli o kompozytorze widoków.

Czym jest Laravel View Compser? Otóż wyobraźmy sobie że zawartość naszej szkoleniowej prawej kolumny widoku powinna być dynamiczna. Niech to będzie przykładowo lista najnowszych postów. Załóżmy, że taka lista powinna się wyświetlać w prawej kolumnie w każdym widoku witryny. Pamiętając część szkolenia dotyczącą sposobu przekazywania wartości zmiennych do widoków, teoretycznie moglibyśmy do każdego z widoków, który zawiera prawą boczną kolumnę, przekazać tego typu listę postów, uzyskaną za pomocą przygotowanej w tym celu metody naszej klasy Post. To by zadziałało, ale nie było by to najlepsze rozwiązanie zadania, ponieważ powielanie kodu nie należy do dobrych praktyk programistycznych. W rzeczywistości wyglądało by to paskudnie, gdyby w każdej z funkcji zwracającej widok mielibyśmy się powtarzać:
 public function index() {

   $posts = Post::all();

   $newest = Post::newest(5);

   return view('posts.index', compact('posts', 'newest'));

 }

public function create() {

    $newest = Post::newest(5);

    return view('posts.create', compact('newest'));

}

Na szczęście jest na to lepsze rozwiązanie, a kod powyższych metod można uprościć:
 public function index() {

   $posts = Post::all();

   return view('posts.index', compact('posts'));

 }

public function create() {

    return view('posts.create');

}

Zanim jednak przejdę do najważniejszej części tego tematu, przedstawię metodę Post::newest(), czyli funkcję zwracającą żądaną ilość najnowszych postów. Metoda znajdująca się wewnątrz ciała klasy Post, czyli w pliku app/Post.php wygląda następująco:
 public static function newest($n) {

    return static::latest('created_at')->take($n)->get();

 }

Powyższa funkcja typu static zwraca listę postów uporządkowanych malejąco według ich czasu utworzenia, czyli na samej górze listy znajdują się najnowsze posty. Lista zawiera ostatnie $n postów. W parametrze $n możemy zapodać limit listy postów.

Zakładając, że w miejscu :n wstawimy wartość $n, efekt zastosowanych w naszej funkcji metod Eloquent'a jest taki sam jak w przypadku zapytania SQL:
SELECT * from posts order by created_at desc limit :n

Gdy projektujemy tego typu metodę warto ją sobie przetestować interaktywnie w php artisan tinker. Zobaczmy jak działa metoda Post::newest():Modyfikujemy szablon widoku prawej kolumny


Aby lista najnowszych postów mogła się prawidłowo wyświetlać w prawej kolumnie widoku, należy odpowiednio dopasować nasz szkoleniowy szablon widoku. Dostosujmy więc omówiony w poprzednim szkoleniu szablon kolumny bocznej do następującego stanu:
<aside class="col-sm-3 ml-sm-auto blog-sidebar">

  <div class="sidebar-module">

        <h4>Najnowsze posty</h4>

        <ol class="list-unstyled">

                @foreach ($newest as $post)

                <li><a href="{{asset('/posty/'.$post->id)}}">{{$post->title}}</a></li>

                @endforeach

        </ol>

  </div>

</aside><!-- /.blog-sidebar -->

Kompozytor widoku


Funkcje kompozytora widoku to wywołania zwrotne lub metody klasy wywoływane podczas renderowania widoku. Jeśli masz dane, które chcesz powiązać z widokiem za każdym razem, gdy widok jest renderowany, kompozytor widoku może pomóc uporządkować tę logikę w jednym miejscu. Aby w naszym szkoleniowym przykładzie wywoływanie metody Post::newest() nie było konieczne z osobna dla każdego widoku w skład którego wchodzi nasza szkoleniowa lista postów, z pomocą przychodzi nam Laravel View Composer. Zobaczmy jak to działa w praktyce! Wewnątrz metody boot() w pliku
app/Providers/AppServiceProvider.php
należy umieścić następującą funkcję, która ma za zadanie przekazać do widoku bocznej kolumny listę najnowszych pięciu postów, uzyskaną poprzez metodę Post::newest():
view()->composer('layouts.aside', function($view) {

    $view->with('newest', Post::newest(5));

 });

Nie zapomnijmy na samej górze pliku, przed deklaracją klasy, umieścić
use App\Post;

Zobaczmy teraz jakie efekty przyniosła nasza praca:

Nasz szkoleniowy widok listy postów
Nasz szkoleniowy widok listy postów


Nasz szkoleniowy widok zawartości posta
Nasz szkoleniowy widok zawartości posta


Nasz szkoleniowy widok tworzenia nowego posta

Nasz szkoleniowy widok tworzenia nowego posta


Podsumowanie


W tej części szkolenia poznaliśmy kompozytor widoku, którego stosowanie ułatwia nam pisanie czystego i niepowielającego się kodu. W kolejnej części szkolenia mam zamiar opisać podstawowe mechanizmy uwierzytelniania w Laravel.

piątek, 1 grudnia 2017

Laravel od podstaw: szablony widoków i style CSS

W poprzednich częściach szkolenia nauczyliśmy się, między innymi, jak tworzyć trasy, widoki i kontrolery zasobów. Dowiedzieliśmy się jak odczytywać dane z tabeli bazy danych i przekazywać je do widoków oraz jak zapisywać w tabeli bazy danych informacje wprowadzane przez użytkowników do formularza HTML. Omówiłem również walidację formularzy oraz zabezpieczenia przed atakami CSRF – Cross-SIte Request Forgery.

Moje przykłady były bardzo uproszczone, szczególnie jeśli chodzi o elementy HTML oraz stylizację CSS widoków. Sądzę, że nadszedł już czas aby zająć się i tym aspektem frameworka Laravel.

W niniejszej części szkolenia wprowadzę temat widoków z szablonami oraz arkuszy CSS w Laravel. Zademonstruję te podstawowe front-endowe aspekty Laravel korzystając z szablonu HTML udostępnionego w witrynie https://getbootstrap.com/, który postaramy się razem odtworzyć w Laravel, zachowując podobne zasady strukturalne, czyli menu nawigacyjne, prawą kolumnę, zawartość główną oraz stopkę.

Dla celów niniejszej części szkolenia wykorzystam szablon Bootstrap'a, który wygląda tak:

Przykładowy szablon Bootstrap
Przykładowy szablon Bootstrap

Zachęcam do zapoznania się ze strukturą tego szablonu. W tym celu warto podejrzeć i przeanalizować jego kod HTML.

Złożone widoki i szablony w Laravel


Załóżmy, że projektujemy witrynę internetową, wizualnie złożoną z menu, zawartości głównej, prawej kolumny bocznej oraz stopki. Załóżmy w celach szkoleniowych, że menu, prawa kolumna oraz stopka mają mieć zawsze taką samą zawartość, niezależnie od podstrony, natomiast zawartość główna ma się zmieniać w zależności od otwieranej podstrony. Oczywiście, że nie ma sensu powielać kodu HTML menu, prawej kolumny, bądź stopki na każdej z podstron. Jak do tej kwestii podejść w środowisku Laravel? Przejdźmy teraz do praktyki.

Do dzieła


Aby rozpocząć stwórzmy sobie w przestrzeni naszej aplikacji szkoleniowej katalog zawierający tak zwane szablony widoków aplikacji. Osobiście chętnie umieszczam szablony pod resources/views/layouts względem głównego katalogu aplikacji. Tworzymy katalog szablonów:
resources/views/layouts

Następnie stwórzmy nasz główny szablon, na którym będą się opierały wszystkie widoki naszej aplikacji. Można tego typu szablon nazwać przykładowo master.blade.php, a następnie zapiszmy nasz szablon w katalogu szablonów, czyli:
resources/views/layouts/master.blade.php

Zakładam, że czytelnicy śledzili poprzednie części szkolenia i wiedzą co oznacza w Laravel i jaką pełni funkcję rozszerzenie .blade. Jeśli nie, zachęcam do zapoznania się z tym tematem.

Ponieważ nasza szkoleniowa struktura witryny ma się opierać na szablonie Bootstrap'a, warto załączyć główne style CSS Bootstrap'a korzystając z udostępnianego w tym celu przez Bootstrapa CDN'a, a następnie style CSS konkretnego szablonu zapisać lokalnie na serwerze aplikacji.

W celach związanych z niniejszym tematem szkolenia, kod html naszego przykładowego szablonu Bootstrap'a dzielę na kilka części i zapisuję je w katalogu resources/views/layouts:
  • master.blade.php - szablon główny
  • nav.blade.php - menu nawigacyjne
  • aside.blade.php - prawa kolumna boczna
  • footer.blade.php - stopka

Style CSS Bootstrap'a załączam jako odnośnik CDN w master.blade.php i dodaję odnośnik do lokalnego arkusza CSS ze stylami wybranego szablonu, który zachowuję w pliku public/css/blog.css

Kod naszego szablonu głównego master.blade.php, czyli podstawowego szablonu naszej aplikacji web, wygląda następująco:
<!doctype html>

<html lang="en">

  <head>

    <meta charset="utf-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

    <meta name="description" content="">

    <meta name="author" content="">

    <title>Szablon Bootstrap w Laravel</title>

    <!-- Główne style CSS Bootstrap - CDN -->
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-           beta.2/css/bootstrap.min.css"
          integrity="sha384-PsH8R72JQ3SOdhVi3uxftmaW6Vc51MKb0q5P2rRUpPvrszuE4W1povHYgTpBfshb"
          crossorigin="anonymous">

     <!-- Style CSS tego szablonu Bootstrap -->
     <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/blog.css') }}">

  </head>

  <body>

  {{-- W tym miejscu szablon menu --}}

   @include('layouts.nav')

    <main role="main" class="container">

      <div class="row">

        <div class="col-sm-8 blog-main">

        {{-- To jest miejsce na dynamiczną zawartość główną --}}

        {{-- Tu pojawia się zawartość bloku o nazwie 'content' --}}

        @yield('content')

        </div><!-- /.blog-main -->

        @include('layouts.aside')
 
      </div><!-- /.row -->

    </main><!-- /.container -->

     {{-- Tutaj szablon stopki --}}

     @include('layouts.footer')

 </body>

</html> 

Zawartość nav.blade.php:
<header>
   <div class="blog-masthead">
     <div class="container">
       <nav class="nav">
         <a class="nav-link active" href="#">Home</a>
         <a class="nav-link" href="#">About</a>
       </nav>
     </div>
   </div>

   <div class="blog-header">
     <div class="container">
       <h1 class="blog-title">The Bootstrap Blog</h1>
       <p class="lead blog-description">An example blog template</p>
     </div>
   </div>
</header>

Zawartość aside.blade.php:
<aside class="col-sm-3 ml-sm-auto blog-sidebar">
  <div class="sidebar-module sidebar-module-inset">
        <h4>About</h4>
        <p>Etiam porta <em>sem malesuada magna</em> mollis euismod.</p>
  </div>
  <div class="sidebar-module">
        <h4>Archives</h4>
        <ol class="list-unstyled">
          <li><a href="#">March 2014</a></li>
          <li><a href="#">February 2014</a></li>
          <li><a href="#">January 2014</a></li>
        </ol>
  </div>
  <div class="sidebar-module">
        <h4>Elsewhere</h4>
        <ol class="list-unstyled">
          <li><a href="#">GitHub</a></li>
          <li><a href="#">Twitter</a></li>
          <li><a href="#">Facebook</a></li>
        </ol>
  </div>
</aside><!-- /.blog-sidebar -->

Zawartość footer.blade.php:
<footer class="blog-footer">
      <p>Blog template built for <a href="https://getbootstrap.com/">Bootstrap</a> by <a href="https://twitter.com/mdo">@mdo</a>.</p>
      <p>
        <a href="#">Back to top</a>
      </p>
 </footer>

Następnie, aby wykorzystać stworzony system szablonów w naszej szkoleniowej aplikacji, zmieniam zawartość wszystkich widoków - nad którymi pracowaliśmy w poprzednich częściach szkolenia - w przedstawiony poniżej sposób.

Widok listy postów index.blade.php:
@extends('layouts.master')

 @section('content')

  <h1>Lista postów</h1>

  <ul>

   @foreach ($posts as $post)

    <li><a href="posty/{{ $post->id }}">{{ $post->title  }}</a></li>

   @endforeach

 </ul>

 @endsection


Nasz nowy szkoleniowy widok listy postów
Nasz nowy szkoleniowy widok listy postów

Widok zawartości posta show.blade.php:
@extends('layouts.master')

@section('content')


 <h1>{{$post->title}}</h1>

  <hr>

  <p>{{ $post->body }}</p>

@endsection


Nasz nowy widok zawartości posta
Nasz nowy widok zawartości posta

Widok formularza nowego posta:
@extends('layouts.master')

@section('content')

 <form method="POST" action=" {{asset('/posty')}} ">

   {{ csrf_field() }}

  <div class="form-group">
    <label for="title">Tytuł:</label>
    <input type="text" class="form-control" id="title" name="title">
  </div>

  <br />

  <div class="form-group">
    <label for="body">Treść:</label>
    <textarea id="body" class="form-control" name="body"></textarea>
  </div>

  <br />

  <div class="form-group">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Zapisz</button>
  </div>

 </form>

        <ul>

                @foreach ($errors->all() as $error)

                        <li>{{$error}}</li>

                @endforeach


        </ul>

@endsectionNasz nowy widok tworzenia posta
Nasz nowy widok tworzenia posta


Jak to działa?


W widoku głównym umieściłem kilka funkcji PHP. Funkcja include() ma standardowy efekt PHP include(), czyli załącza określoną zawartość w miejscu jej wywołania. Ciekawym rozwiązaniem Laravel'a jest natomiast funkcja yield(), która określa miejsce wstawienia do szablonu zawartości obecnej w określonym bloku kodu, oznaczonym funkcjami section() i endsection() w pliku widoku, który rozszerza zawartość szablonu funkcją extends().

Podsumowanie


W tej części szkolenia pokazałem jak korzystać z szablonów w przypadku nieco złożonej struktury witryn internetowych. Na przykładzie szablonu HTML Bootstrap'a zbudowałem szkoleniowy przykładowy szablon, opatrzony w arkusze CSS Bootstrap'a oraz zastosowałem w jego widokach odpowiednie klasy CSS. Efektem jest przykład widoków, ze strukturą złożoną z sekcji stałych oraz dynamicznej zawartości głównej, która się zmienia w zależności od otwieranej podstrony. Jest to oczywiście przykład szkoleniowy, lecz można go swobodnie dostosować do własych potrzeb.

W kolejnych częściach szkolenia powrócę do spraw back-endowych i bardziej złożonych zagadnień Laravel'a.

Serdecznie zapraszam do kolejnej części szkolenia Laravel od podstaw, p.t. Kompozytor widoku

czwartek, 30 listopada 2017

Laravel od podstaw: zapis danych z formularza

W poprzedniej części szkolenia, pt. Kontrolery zasobów przedstawiłem ogólny zarys kontrolerów zasobów oraz opisałem korzyści płynące z ich stosowania w środowisku Laravel. W tej części skupię się na opisie przykładowej procedury zachowania w tabeli bazy danych informacji wprowadzanych do formularza.

Tworzymy prosty formularz HTML i widok formularza


Aby rozpocząć przygotuję prosty formularz HTML, bez dodatkowej stylizacji, ponieważ stylami i zaawansowanymi widokami mam zamiar zając się w kolejnych części szkolenia. Zakładając, iż czytelnik zapoznał się z poprzednimi częściami szkolenia i wykonał opisanie w nich czynności, takie jak migracje i wprowadzanie szkoleniowych danych do tabeli, niniejsza część szkolenia stanowi kontynuację poprzednich części. Stworzę więc prosty formularz, poprzez który będzie można wprowadzać nowe posty do tabeli bazy danych.

Nasz szkoleniowy formularz HTML, zachowany w pliku
resources/views/posts/nowy.blade.php
względem katalogu głównego naszej szkoleniowej aplikacji, może wyglądać następująco:
<html>

 <head></head>

 <body>

 <form method="POST" action=" {{asset('/posty')}} ">

   {{ csrf_field() }}

  <div>
    <label for="title">Tytuł:</label>
    <input type="text" id="title" name="title">
  </div>

  <br />

  <div>
    <label for="body">Treść:</label>
    <textarea id="body" name="body"></textarea>
  </div>

  <br />

  <div>
    <button type="submit">Zapisz</button>
  </div>

 </form>

 </body>

Są dwa aspekty powyższego formularza, na które należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ są one związane ściśle ze środowiskiem Laravel.

Pole CSRF


Laravel ułatwia ochronę aplikacji przed atakami polegającymi na fałszowaniu żądań między witrynami (CSRF). Ataki typu "cross-site request" są rodzajem złośliwego exploita polegającego na wykonywaniu nieautoryzowanych poleceń w imieniu uwierzytelnionego użytkownika.

Funkcja csrf_field() wywołana w formularzu, ma za zadanie wstawić do formularza ukryte pole z wartością, która po wysłaniu formularza będzie porównywana z wartością zachowaną w specjalnie stworzoznej w celach kontrolnych zmiennej sesyjnej. Możemy podejrzeć źródło strony formularza, a wówczas zobaczymy, iż w formularzu widnieje element ukrytego pola z wartością w postaci długiego ciągu znaków. Jeśli do naszego formularza nie dodamy tej funkcji, wysłanie go nie będzie możliwe.

Akcja formularza


Jak zapewne czytelnicy dobrze wiedzą, atrybut action określa w formularzu HTML adres url, na który ma zostać wysłane żądanie HTTP formularza. W naszym przypadku będzie to żądanie typu POST, skierowane do adresu określonego przez funkcję asset(), która zwróci bezwzględny adres URL na podstawie określonego w niech adresu względnego '/posty'.

Po utworzeniu pliku formularza, musimy się zająć utworzeniem widoku. W tym celu do naszego pliku
routes/web.php
dodajemy wpis, kierujący żądanie HTTP typu GET adresu względnego posty/nowy do funkcji create() naszego kontrolera zasobów PostController:
Route::get('/posty/nowy', 'PostController@create');

Następnie w klasie naszego kontrolera zasobów PostController tworzymy metodę create(), wyświetlającą formularz, czyli zwracającą utworzony widok formularza:
 public function create() {

        return view('posts.create');

   }

Jeśli wszystkie czynności zostały wykonane zgodnie ze wskazówkami, po przejściu na względny adres url /posty/nowy naszej szkoleniowej aplikacji, w przeglądarce powinien się pojawić nasz szkoleniowy formularz html.

Szkoleniowa wersja przykładowego formularza html
Szkoleniowa wersja przykładowego formularza hrml

Wyświetlając źródło strony, warto przyjrzeć się efektom funkcji csrf_field(). Pole typu hidden oraz przypisana do niego wartość pojawiły się w efekcie zastosowania tej funkcji w kodzie.

Efekt działania funkcji csrf()
Efekt działania funkcji csrf()


Tworzymy nową trasę


Formularz jest już widoczny, lecz musimy utworzyć trasę dla akcji formularza, czyli przypisaną do żądania typu POST na adres /posty. W tym celu wystarczy dodać do naszego szkoleniowego pliku routes/web następującą zawartość, która będzie miała za zadanie przekierowywać takie żądanie do funkcji store() kontrolera PostController, której strukturę za chwilę przedstawię:
Route::post('/posty', 'PostController@store');

Tworzymy metodę store() w klasie kontrolera zasobów


Nasza metoda o nazwie store() będzie miala za zadanie wykonywać walidację formularza, a następnie zachowywać nowe posty w tabeli bazy danych. Kod naszej szkoleniowej funkcji jest bardzo krótki i przejrzysty:
 public function store() {

      // Podstawowa walidacja formularza
      $this->validate(request(), [

        'title' => 'required|min:3|max:60',
        'body'  => 'required|min:20|max:5000'

      ]);


      // Zachowuje nowy post, utwrzozony z pól title oraz body przesłanego formularza:
      Post::create(request(['title', 'body']));


      /**

      *         Alternatywnie, zamiast create()

      *         $post = new Post(request(['title', 'body']));
      *         $post->save();

      */

      // Przekierowanie do /posty
      return redirect('/posty');

Metoda validate(), służaca do walidacji danych formularza, jest dostępna z poziomu klasy naszego kontrolera i może przyjmować różne reguły. Więcej na temat dostępnych reguł walidacji formularzy można przeczytać w oficjalnej dokumentacji Laravel

Metoda create() tworzy nowy post z zapodanej kolekcji danych i zapisuje go w tabeli bazy danych.

Jednak to nie wszystko. Laravel chroni naszą aplikację przed atakami nie tylko opisaną wyżej funkcją csrf_field(), ale także w dodatkowy sposób. Aby dane z formularza zostały zachowane w bazie danych, należy określić w klasie naszego modelu, jakie dane mogą być modyfikowane przez użytkowników. A więc, aby nasz formularz i przygotowane funkcje zadziałały, wewnątrz klasy modelu Post, czyli w pliku app/Post.php należy dodać:
protected $fillable = ['title', 'body'];

Teraz wszystko powinno już działać. Sprawdźmy to:

 Nasz szkoleniowy formularz HTML
Nasz szkoleniowy formularz HTML


Nasza szkoleniowa dynamiczna lista postów
Nasza szkoleniowa dynamiczna lista postów

Wszystko wygląda tak jak powinno, oczywiście w wersji szkoleniowej, a nie produkcyjnej. Ale co z ewentualnymi błędami walidacyjnymi?

Błędy walidacji


Gdy korzystamy z metody validate() wewnątrz klas kontrolerów zasobów, zwraca ona ewentualne błędy walidacyjne do specjalnej zmiennej sesyjnej, która jest dostępna w skryptach formularzy w postaci tablicy $errors. Zobaczmy jak to działa w praktyce, dodając do naszego formularza kilka linijek kodu tuż po znaczniku końca formularza:
 <ul>

        @foreach ($errors->all() as $error)

                <li>{{$error}}</li>

        @endforeach


   </ul>

Następnie, mając na uwadze reguły walidacyjne spróbujmy wpisać do pól formularza po jednym znaku, a nstępnie wysłać formularz:

Testujemy walidację
Testujemy walidację


Błędy walidacyjne
Błędy walidacyjne

Informacje o błędach są w języku angielskich, ale tym zajmiemy się w kolejnych częściach szkolenia, jak również ładnie sformatowanymi formularzami, złożonymi widokami oraz stylami CSS.

Serdecznie zapraszam do kolejnej części szkolenia Laravel od podstaw, p.t. Szablony widoków i style CSS

środa, 29 listopada 2017

Laravel od podstaw: kontrolery zasobów

W poprzedniej części szkolenia Laravel od Podstaw, p.t. Modele wyjaśniłem jakie podstawowe funkcje pełnią modele w Laravel, oraz jak mogą one ułatwić pracę z tabelami bazy danych. W niniejszej części przedstawię czytlenikom kontrolery zasobów.

Kontrolery zasobów w Laravel


W pierwszej części szkolenia, p.t. Podstawy Routingu omówiłem najprostsze zasady tworzenia tras. Wstępnie zaprezentowałem możliwość przekierowania żądań do kontrolera zasobów, lecz omówienie tematu kontrolerów odłożyłem na kolejną część szkolenia. Nadszedł czas aby lepiej poznać zasady działania kontrolerów zasobów.

Przekazywanie żądań do wyspecjalizowanego kontrolera zasobów ma kilka ważnych zalet. Po pierwsze każdy utworzony w standardowy sposób kontroler zasobów Laravel umożliwia bezpośrednie odwoływanie się do bardzo potężnych metod, takich jak validate, dispatch, czy middleware, które będą omawiane w kolejnych częściach szkolenia. Po drugie, w przypadku rozbudowanych aplikacji, umieszczanie wszystkich metod w pliku routes/web.php to raczej mało efektywne podejście.

Kontrolery zasobów w praktyce


W poprzedniej części, w której zaprezentowałem modele przedstawiłem sposób tworzenia modeli za pomocą polecenia
php artisan make:model

W celach szkoleniowych wykasujmy teraz poprzednio utworzony model Post i stwórzmy go ponownie, z wiadomych powodów bez opcji –migration, ale tym razem z opcją --controller, z poziomu głównego katalogu naszej szkoleniowej aplikacji:

Tworzenie kontrolera zasobów
Tworzenie kontrolera zasobów

Świetnie! Mamy już nasz pierwszy kontroler zasobów. Kontrolery zasobów znajdują się w katalogu
app/Http/Controllers
Zobaczmy teraz co zawiera nasz kontroler o nadanej mu automatycznie nazwie PostController.php:

Przykładowy kontroler zasobów Laravel
Przykładowy kontroler zasobów Laravel

Następnie dodajmy do niego funkcję przekazującą pozyskane z bazy danych posty do widoku posts/index.blade.php:
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Post;

class PostController extends Controller
{

 public function index() {

   $posts = Post::all();

   return view('posts.index', compact('posts'));

   /**
    * Alternatywnie i z takim samym efektem
    *
    * return view('posts.index')->with('posts', $posts);
    *
    */

 }

}

?>

Ponieważ za chwilę objaśnię również metodę wyświetlającą treść poszczególnych postów, tak powinien teraz wyglądać nasz plik widoku listy postów resources/views/posts/index.blade.php:
<html lang="pl">

<head>

        <title>Szkoleniowe posty</title>

</head>

<body>
        <h1>Lista postów</h1>

        <ul>
                @foreach($posts as $post)

                        <li><a href="posts/{{ $post->id }}">{{ $post->title }}</a></li>

                @endforeach

        </ul>

</body>

</html>

Aby jednak lista tytułów postów mogła się prawidłowo wyświetlać za pomocą utworzonej funkcji kontrolera po przejściu na względny adres /posty, należy w pliku routes/web.php umieścić przekierowanie do funkcji index() kontrolera postów. Nasz plik routes/web.php powinien więc wyglądać następująco:
<?php

Route::get('/posty', 'PostController@index');

?>

Sprawdźmy teraz czy lista postów, z odnośnikami do treści poszczególnych postów, wyświetla się prawidłowo:

Szkoleniowy widok listy postów z odnośnikami do treści
Szkoleniowy widok listy postów z odnośnikami do treści

Świetnie! Wygląda na to, że wszystko działa, więc dodajmy możliwość wyświetlania treści poszczególnych postów w wyniku kliknięcia w odnośniki do treści.

Do naszego kontrolera PostController dodajmy funkcję o nazwie show(). Jako argument funkcji, w zmiennej $post przekazywany będzie obiekt klasy Post:
public function show(Post $post) {
        return view('posts.show')->with('post', $post);
   }

Do naszego pliku routes/web.php dodajmy trasę prowadzącą do metody show() kontrolera zasobów PostController:
Route::get('/posty/{post}', 'PostController@show');

Następnie stwórzmy widok resources/views/posts/show.blade.php:
<html lang="pl">

        <head>

                <title>Szkoleniowa treść posta</title>

        </head>

        <body>
                <h1>{{$post->title}}</h1>

                <hr>

                <p>{{ $post->body }}</p>

        </body>

</html>

Gotowe! Teraz po wejściu na względny adres /posty i kliknięciu w którykolwiek odnośnik do treści posta, w przeglądarce pojawia się treść wybranego posta, przykładowo:

Nasz szkoleniowy widok treści wybranego posta
Nasz szkoleniowy widok treści wybranego posta


Jak to działa


Laravel jest bardzo potężnym narzędziem programistycznym i wiele - nie tyle ciężkiej ile żmudnej pracy - potrafi wykonać za nas, pod warunkiem pisania kodu zgodnego z pewnymi regułami.

Aby funkcja show() kontrolera PostKontroler działała prawidłowo, należy zwrócić szczególną uwagę aby nazwa zmiennej parametru $post była zgodna z nazwą parametru {post} w funkcji pliku routes/web.php. Całą resztę skojarzeń wykonuje za nas Laravel!

Podsumowanie


W niniejszej części zobaczyliśmy podstawy działania kontrolerów zasobów oraz konkretny przykład przekazywania parametrów do kontrolera. Wiemy już jak pozyskiwać dane z tabeli bazodanowej i potrafimy przekazywać je z kontrolera zasobów do widoku. W kolejnej części pokażę jak zapisywać w tabeli bazy danych wprowadzone do formularza web informacje.

Serdecznie zapraszam do kolejnej części niniejszego szkolenia, p.t Zapis danych z formularza

wtorek, 28 listopada 2017

Laravel od podstaw: modele

W poprzednich częściach szkolenia omówiłem podstawowe sposoby korzystania z bazy danych w środowisku Laravel. W części pt. Laravel od podstaw: migracje pokazałem jak tworzy się tabele bazodanowe, natomiast w części pt. Laravel od podstaw: tabele bazodanowe i dynamiczne widoki zaprezentowałem metodę DB::table(), która pozwala wykonywać rozmaite zapytania SQL. W tej części szkolenia skupię się na Modelach, które umożliwiają korzystanie z bardziej efektywnych metod bazodanowych.

Modele w Laravel


W środowisku Laravel każda tabela bazy danych może mieć odpowiedni "Model", służący do interakcji z tą tabelą za pomocą metod klasy. Modele umożliwiają wykonywanie zapytań SQL na odpowiadających im tabelach w prosty i efektywny sposób. Każdy z modeli jest rozszerzeniem klasy bazodanowej Illuminate\Database\Eloquent\Model, co oznacza, że można w nim korzystać z udostępnianych przez tą klasę metod.

Załóżmy, że chcemy stworzyć stronę internetową, na której mamy zamiar wyświetlać posty użytkowników. Do tego będzie nam potrzebna tabela bazodanowa z postami oraz model, poprzez który będziemy się odnosić do naszej tabeli, zapisywać w niej dane oraz pozyskiwać znajdujące się w niej informacje. Za chwilę omówię pracę z modelami na kilku praktycznych przykładach. Zanim przejdziemy do praktyki, uprzejmie proszę czytelników, którzy śledzili poprzednie części szkolenia o usunięcie z bazy danych utworzonej tabeli o nazwie posts, jeśli oczywiście ją utworzyli.

Cofanie migracji


Aby przywrócić poprzednią wersje bazy danych, można użyć polecenia php artisan migrate:rollback. To polecenie wycofuje ostatnią "partię" migracji, która może zawierać wiele plików migracji.

Zobaczmy jak taka akcja powinna wyglądać w przypadku naszej szkoleniowej aplikacji:

Cofanie migracji
Cofanie migracji w Laravel

Aby definitywnie usunąć tabelę posts, należy teraz usunąć skrypt migracji odpowiedzialny za jej tworzenie, co spowoduje, że w następnej migracji tabela nie zostanie utworzona. W naszym przypadku zrobię to tak:
rm database/migrations/2017_11_25_195109_create_posts_table.php -fr

Modele i migracje


Tworzenie modelu odbywa się za pomocą polecenia
php artisan make:model
Wraz modelem można automatycznie utworzyć odpowiednią migrację, dodając parametr –migration, ale nie jest to koniecznie, gdyż można utworzyć odpowiednią migrację w osobnym kroku, korzystając z omówionego w jednej z poprzednich części szkolenia sposobu.

Zanim przejdziemy do praktyki i utworzymy nasz pierwszy model, wspomnę, że w przypadku tworzenia migracji wraz z tworzonym modelem, Laravel automatycznie tworzy tabele noszącą nazwę w liczbie mnogiej odnośnie do nazwy modelu, oczywiście w języku angielskim. Przykładowo, jeśli model to post, tabela będzie nosiła nazwę posts. Można jednak temu zapobiec i nadać własną nazwę tabeli, określając ją parametrem -–create=nazwa_tabeli w osobnym kroku tworzenia migracji za pomocą polecenia php artisan make:migration

Zobaczmy jak to wszystko wygląda w praktyce. Z wiersza poleceń i z poziomu katalogu naszej szkoleniowej aplikacji nauka, stwórzmy nasz pierwszy model o nazwie Post, wraz ze skryptem migracyjnym, który będzie odpowiedzialny na utworzenie tabeli bazodanowej:

Tworzenie modelu
Tworzenie modelu

Jak widać, model został pomyślnie utworzony. Został również utworzony skrypt migracyjny, który, jak wiadomo z poprzednich części szkolenia, został zapisany w katalogu database/migrations względem katalogu naszej aplikacji.

Zmodyfikujmy teraz skrypt migracyjny i dodajmy do niego linie umożliwiające utworzenie kolumn związanych z tytułem i ciałem postów, podobnie jak we wcześniejszej części szkolenia. Docelowo metoda up() naszego szkoleniowego skryptu migracyjnego powinna wyglądać następująco:
public function up()  {

    Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {

        $table->increments('id');

        $table->timestamps();

        // Tytuł i ciało posta

        $table->string('title');

        $table->text('body');

      })

Po zmodyfikowaniu skryptu w wyżej udokumentowany sposób możemy przystąpić do wdrożenia nowej wersji bazy danych:


Świetnie! Tabela powiązana z modele Post została pomyślnie utworzona. Zobaczmy teraz jak wygląda nasz model, który znajduje się w pliku app/Post.php:
<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Post extends Model
{
    //
}

?>

Jak zapewne łatwo czytelnikom wywnioskować z powyższego kodu i o czym już wspomniałem wcześniej, klasa \App\Post jest rozszerzeniem Illuminate\Database\Eloquent\Model, co oznacza, że możemy się poprzez instancje obiektów tej klasy odwoływać do bazodanowych funkcji modelu Eloquenta, jednak ich działania będą skierowane do tabeli posts, ponieważ jest to tabela bazy danych powiązana z modelem Post.

Na początku może się to wydawać trudne do zrozumienia, ale kilka przykładów powinno wszystko wyjaśnić. Zanim posłużę się Modelami w skryptach php naszej szkoleniowej aplikacji, udokumentuję kilka prostych operacji bazodanowych, które wykonam z poziomu interfejsu Laravel php artisan tinker.

Od modelu do tabeli


W części pt. Laravel od podstaw: tabele bazodanowe i dynamiczne widoki zaprezentowałem metodę DB::table() oraz sposób wprowadzania nowych rekordów do tabeli. Wyglądało to tak:
DB::table('posts')->insert(['title'=>'Nasz pierwszy post', 'body'=>'Lorem ipsum.... blabablabla...']);
Natomiast pozyskiwanie rekordów z tabeli wyglądało tak:
DB::table('posts')->get();
Te same działania można wykonać odwołując się do metod modelu Eloquent poprzez klasę naszego modelu, w bardziej przejrzysty i skuteczny sposób. Skorzystam z powłoki php artisan tinker, aby na początek wprowadzić kilka przykładowych rekordów do tabeli, a następnie je pozyskać na różne sposoby:


Więcej przykładów:


Wiemy już wystarczająco wiele, aby nasza szkoleniowa funkcja w pliku routes/web.php zwracająca widok z tytułami postów wyglądała następująco:
Route::get('/posty', function() {

        /**
         *  Ten sposób został omówiony w poprzedniej części szkolenia
         *  $posts = DB::table('posts')->get();
        */

        // Tego nauczyliśmy się teraz - widoczny efekt jest taki sam
        $posts = \App\Post::all();

        return view('posts.index', compact('posts'));

});

W niniejszej części szkolenia dowiedzieliśmy się czym są modele oraz jaka jest relacja pomiędzy nimi, a tabelami bazy danych. Nauczyliśmy się odwoływać do tabeli bazy danych poprzez klasę modelu, korzystając z metod Eloquent'a. Zobaczyliśmy kilka praktycznych przykładów pracy z modelami w powłoce php artisan tinker oraz praktyczne zastosowanie modelu szkoleniowego Post w funkcji trasy. W kolejnej części szkolenia mam zamiar zaprezentować kontrolery zasobów oraz zastosować w funkcjach kontrolerów zasobów to czego nauczyliśmy się o modelach i nieco więcej.

Serdecznie zapraszam do kolejnej części niniejszego szkolenia, p.t. Kontrolery zasobów

niedziela, 26 listopada 2017

Laravel od podstaw: tabele bazodanowe i dynamiczne widoki

W poprzedniej części niniejszego szkolenia, pt. Migracje, objaśniłem metodę tworzenia tabeli bazy danych MySQL z poziomu środowiska Laravel. W tej części skupię się na metodach wprowadzania danych do tabeli oraz na sposobach ich odczytu i przekazywania do widoków.

Laravel udostępnia wiele sposobów wprowadzania danych do istniejących tabeli bazy danych. Aby początkowo objaśnić najprostszy z nich, uruchomię z głównego katalogu naszej szkoleniowej aplikacji interfejs php artisan tinker. Php artisan tinker jest rozwiązaniem typu repl (read-eval-print loop), umożliwiającym interaktywne działania z aplikacją Laravel.

Metoda DB::table


Objaśnię na początek, jak wprowadzać dane do tabeli i wykonywać na nich niektóre typowe operacje bazodanowe, korzystając z metody Laravel DB::table() z poziomu php artisan tinker, a potem omówię jeden z podstawowych sposobów przekazywania danych do widoków.

Najprostszym sposobem wykonywania operacji bazodanowych z poziomu środowiska Laravel to korzystanie z metody DB::table(). W kolejnych częściach szkolenia przedstawię bardziej zaawansowane i bardziej efektywne narzędzia bazodanowe, lecz wymaga to wcześniejszego zapoznania się z tematem Modeli.

Przedstawię sposób pracy z metodą DB::table()->insert(), która jest w przybliżeniu odpowiednikiem SQL 'INSERT INTO'. Zaprezentuję także metodę DB::table()->get, która służy do pozyskiwania wyników, oraz sposób filtrowania wyników za pomocą klauzuli where, odpowiadająca w przybliżeniu SQL'owemu WHERE.

Przechodząc z teorii do praktyki wpisuję i zatwierdzam polecenie
php artisan tinker
Poniższy kod przedstawia popularne zastosowania metody DB::table na naszej szkoleniowej tabeli. Operacje wykonywane są z poziomu interfejsu php artisan tinker, Warto z góry przeanalizować format w jakim dane są zwracane:
>>> DB::table('posts')->insert(['title'=>'Nasz pierwszy post', 'body'=>'Lorem ipsum.... blabablabla...']);
=> true
>>> DB::table('posts')->get();
=> Illuminate\Support\Collection {#741
     all: [
       {#743
         +"id": 5,
         +"title": "Nasz pierwszy post",
         +"body": "Lorem ipsum.... blabablabla...",
         +"created_at": null,
         +"updated_at": null,
       },
     ],
   }
>>> DB::table('posts')->insert(['title'=>'Nasz drugi post', 'body'=>'Kolejny tekst...']);
=> true
>>> DB::table('posts')->get();
=> Illuminate\Support\Collection {#747
     all: [
       {#736
         +"id": 5,
         +"title": "Nasz pierwszy post",
         +"body": "Lorem ipsum.... blabablabla...",
         +"created_at": null,
         +"updated_at": null,
       },
       {#742
         +"id": 6,
         +"title": "Nasz drugi post",
         +"body": "Kolejny tekst...",
         +"created_at": null,
         +"updated_at": null,
       },
     ],
   }
>>> DB::table('posts')->where('id', '>', 5)->get();
=> Illuminate\Support\Collection {#758
     all: [
       {#755
         +"id": 6,
         +"title": "Nasz drugi post",
         +"body": "Kolejny tekst...",
         +"created_at": null,
         +"updated_at": null,
       },
     ],
   }

Metoda DB::table() pozwala wykonywać cały szereg rozmaitych zapytań SQL. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oficjalnej dokumentacji Laravel

Istotnym faktem jest format w jakim dane są zwracane z tabeli w efekcie zastosowania metody get(). Są one zwracane w postaci kolekcji informacji klasy Illuminate\Support\Collection. Ten format można docelowo zmienić, ale jest on w istocie bardzo wygodny i przydatny.

Dynamiczne widoki


Wiemy już z poprzednich części szkolenia jak tworzyć trasy i widoki. Dowiedzieliśmy się teraz jak pozyskiwać dane z tabeli bazy danych. Możemy teraz to wszysko połączyć razem aby uzyskać dynamiczne widoki.

Otwórzmy teraz plik routes/web.php w ulubionym edytorze i dodajmy do niego następującą zawartość:
Route::get('/posty', function() {

        $posts = DB::table('posts')->get();

        return $posts;

});

Po przejściu na adres względny /posty naszej aplikacji, zobaczymy w przeglądarce następującą treść:
[{"id":5,"title":"Nasz pierwszy post","body":"Lorem ipsum.... blabablabla...","created_at":null,"updated_at":null},
{"id":6,"title":"Nasz drugi post","body":"Kolejny tekst...","created_at":null,"updated_at":null}
]

Jak widać została nam zwrócona kolekcja wartości. Wiemy już dobrze w jakiej postaci są zwracane dane z tabeli, pozyskując je w wyżej opisany sposób. Świetnie! Teraz możemy posunąć się o krok dalej i zastosować poznane przed chwilą metody do pozyskania danych z naszej szkoleniowej tabeli, a następnie przekazać je do widoku.

Stwórzmy szkoleniowy widok w pliku
resources/views/posts/index.blade.php

Zawartość pliku widoku może być następująca:
<html lang="pl">

        <head>

                <title>Szkoleniowe posty</title>

        </head>

        <body>

                <ul>

                        @foreach($posts as $post)

                                <li>{{$post->title}}</li>

                        @endforeach

                </ul>

        </body>

</html>

Dostosujmy nasz plik routes/web.php w następujący sposób:
Route::get('/posty', function() {

        $posts = DB::table('posts')->get();

        return view('posts.index', compact('posts'));

});

Po zastosowaniu opisanych zmian, pod względnym adresem /posty widnieje teraz następująca dynamiczna treść:W tej części przedstawiłem podstawowe metody pracy z tabelami danych w Laravel. Pokazałem jak wprowadzić proste dane do tabeli oraz jak je z niej odczytać. Wyjaśniłem również jak przekazać dane z tabeli do widoku. W kolejnej części mam zamiar omówić Modele, które udostępniają o wiele skuteczniejsze metody pracy z tabelami danych.

Serdecznie zapraszam do kolejnej części niniejszego szkolenia, p.t. Modele

Laravel od Podstaw: migracje

W poprzednich artykułach z serii Laravel od Podstaw objaśniłem tworzenie tras routingu oraz podstawy pracy z widokami i szablonami. Pokazałem na kilku przykładach w jak prosty, a zarazem efektywny sposób można przekazywać zmienne do widoków.

W niniejszej części szkoleniowej mam zamiar omówić tak zwane migracje. W następnych częściach szkolenia zapiszę i odczytam przykładowe informacje z tabeli bazy danych za pomocą narzędzi Laravel i zaprezentuję sposoby przekazywania danych z bazy danych do widoków. Gdy już wyjaśnię pojęcia związane z Modelami, pokażę jak pracować z danymi z poziomu klasy korzystając w metod Eloquent'a.

Laravel udostępnia sporą ilość sterowników do rozmaitych baz danych, a także daje możliwość pracy z własnymi sterownikami. Aby zapoznać się z obsługiwanymi sterownikami warto zajrzeć do pliku config/database.php


W celach szkoleniowych skupię się jednak jedynie na MySQL, choć nie będzie to miało żadnego wpływu na sposób pracy z danymi z poziomu aplikacji.

Baza danych, użytkownik i uprawnienia


Przed rozpoczęciem pracy z bazą danych MySQL należy utworzyć nową bazę danych, utworzyć użytkownika i nadać mu odpowiednie uprawnienia. Zakładam, że osoby zainteresowane nauką Laravel generalnie wiedzą jak to zrobić. Tym wszystkim, którzy jednak nie mają pojęcia jak się za to zabrać, ułatwię nieco sprawę i opiszę jak to wykonać z poziomu klienta MySQL.

Zakładając, że baza danych ma się nazywać nauka, nazwa użytkownika ma brzmieć bob, natomiast hasło to glasses-101, procedura może wyglądać przykładowo następująco:
MariaDB [(none)]> create database nauka;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> grant usage on *.* to 'bob'@'localhost' identified by 'glasses-101';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> grant all on nauka.*  to 'bob'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Praca z bazą danych w Laravel


Plik znajdujący się w głównym katalogu aplikacji, noszący nazwę .env zawiera zbiór ważnych ustawień, a między innymi, ustawienia związane z dostępem do bazy danych z poziomu aplikacji Laravel.


Aby umożliwić dostęp do wcześniej utworzonej bazy danych z poziomu Laravel, ustawienia bazodanowe w pliku .env powinny wyglądać następująco:
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=nauka
DB_USERNAME=bob
DB_PASSWORD=glasses-101

W przypadku konieczności można oczywiście podać prawidłowy port oraz odpowiedni adres IP hosta.
Laravel - plik ustawień .env
Plik .env


Laravel 5.4 specified key was too long error


Uwaga! W przypadku Laravel 5.4, aby operacje bazodanowe działały prawidłowo, plik
app/Providers/AppServiceProvider.php
powinien zawierać wstępnie następującą treść:
<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\ServiceProvider;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
    public function boot()
    {

                Schema::defaultStringLength(191);

    }

    public function register()
    {
    }
}

Jeśli powyższe zmiany nie zostaną wprowadzone, jakakolwiek próba wykonania operacji na bazach danych spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
[Illuminate\Database\QueryException]
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes (SQL: alter table users add unique users_email_unique(email))

[PDOException]
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes

PHP artisan


Do utworzenia tabeli MySQL posłużę się dedykowanymi narzędziami frameworka Laravel. Aby wygenerować skrypt tworzący tabelę bazy danych można skorzystać z php artisan. Czym jest php artisan? Otóż jest to specjalny zestaw poleceń, którym można się posługiwać w celu wykonania bardzo rozmaitych czynności. Aby wstępnie zapoznać się z funkcjami php artisan można wydać następujące polecenie z poziomu głównego katalogu aplikacji:
php artisan list
Powyższe polecenie wyświetli całą listę funkcji oferowanych przez interfejs php artisan.

Kilka słów o migracjach


W Laravel pod pojęciem migracji kryją się operacje bazodanowe, takie jak tworzenie i usuwanie tabeli, usuwanie istniejących i ponowne tworzenie czystych tabeli, przywracanie konkretnej wersji struktury bazy danych, czyli konkretnej wersji migracji.

Migracje są jak pewien rodzaj kontroli wersji bazy danych, dzięki czemu zespół programistów może łatwo modyfikować i udostępniać schemat bazy danych aplikacji. Migracje są zazwyczaj sparowane z narzędziem do tworzenia schematów Laravel, aby łatwo budować schemat bazy danych aplikacji.

Przed utworzeniem nowych tabeli należy wygenerować specjalny, służący do tego zadania skrypt migracyjny, który generowany jest wedle ustalonego schematu Laravel.

Więcej informacji o migracjach można znaleźć w oficjalnej dokumentacji Laravel.

Za każdym razem gdy wykonywane jest polecenie
php artisan migrate
Laravel uruchamia wszystkie skrypty migracyjne, które znajdują się w katalogu
database/migrations

Po świeżej instalacji Laravel w wersji 5.4 w katalogu tym powinny się znajdować 2 skrypty migracyjne:
2014_10_12_000000_create_users_table.php
2014_10_12_100000_create_password_resets_table.php
Skrypty te mają za zadanie utworzenie struktury tabel users i password_resets, związanych z uwierzytelnianiem. Uwierzytelnianie to jeden z tematów, które mam zamiar opisać w kolejnych częściach niniejszego tutorialu.

Tworzymy skrypt migracyjny


Jeśli wykonaliśmy już wszystkie wstępne czynności konfiguracyjne, które opisałem wcześniej i które są związane z umożliwieniem dostępu do bazy danych skryptom Laravel, możemy teraz wydać, z poziomu katalogu głównego naszej aplikacji, następujące polecenie, które ma za zadanie utworzyć skrypty migracyjne służące do wygenerowania tabeli o przykładowej nazwie 'posts':
php artisan make:migration create_posts_table
Zakładając, że wykonanie skryptu się powiodło, w katalogu skryptów migracyjnych, o którym pisałem wyżej, powinien widnieć nowy skrypt o nazwie podobnej do:
2017_11_25_195109_create_posts_table.php
Jeśłi otworzymy ten plik w naszym ulubionym edytorze, zobaczymy następującą treść:
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreatePostsTable extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     *
     * @return void
     */
    public function up()
    {
        Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
            $table->increments('id');
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     *
     * @return void
     */
    public function down()
    {
        Schema::dropIfExists('posts');
    }
}
Osoby mające doświadczenie z SQL na pewno zrozumieją znaczenie tego kodu. Jednak nasza szkoleniowa tabela posts, która docelowo będzie zawierała posty, oprócz samego identyfikatora id i kolumn związanych z czasem utworzenia oraz aktualizacji wierszy, powinna posiadać dodatkowe kolumny, takie jak ciało (czyli treść) i tytuł. W tym celu należy zmodyfikować funkcję up(), czyli metodę tworzącą tabelę, w następujący sposób:
 public function up()
    {
        Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
            $table->increments('id');
            $table->string('title');
            $table->text('body');
            $table->timestamps();
        });
    }
Warto tutaj oczywiście zapoznać się z funkcjami i możliwościami frameworka Laravel związanymi z określaniem typu kolumn

Uruchomienie migracji i utworzenie nowych tabel


Wydajmy teraz z poziomu głównego katalogu aplikacji polecenie, które ma za zadanie wykonanie istniejących skryptów migracyjnych:
php artisan migrate

Po uruchomieniu migracji powinny się wyświetlić informacje o pomyślnym wykonaniu skryptów:


Można teraz użyć klienta MySQL i sprawdzić czy struktura utworzonej tabeli jest zgodna z oczekiwaniami:


Dowiedzieliśmy się w tej części szkolenia jak dokonać wstępnych ustawień związanych z dostępem do serwera bazodanowego. Poznaliśmy pojęcie migracji w środowisku Laravel. Zapoznaliśmy się ze sposobem tworzenia skryptów migracyjnych oraz utworzyliśmy naszą pierwszą tabelę bazy danych za pomocą narzędzi Laravel. W kolejnym artykule omówię podstawowe operacje na utworzonej tabeli bazy danych z poziomu Laravel.

Serdecznie zapraszam do kolejnej części niniejszego szkolenia, p.t. Tabele bazodanowe i dynamiczne widoki

sobota, 25 listopada 2017

Laravel od podstaw: widoki i szablony

Znając już podstawy routingu w Laravel, możemy teraz przejść do pracy z widokami i uruchomić naszą pierwszą stronę internetową stworzoną w tym świetnym frameworku. Zrobimy to teraz wspólnie krok po kroku. Z poprzedniego artykułu wiemy już, że po dokonaniu świeżej instalacji frameworka mamy jeden gotowy widok przykładowy:
resources/views/welcome.blade.php
Mamy również wstępnie ustawioną regułę routingu, która jest powiązana z tym widokiem:
Route::get('/', function() {

        return view('welcome');

});
Znamy już podstawy działania routingu w Laravel i wiemy do czego służą powyższa reguła, wraz z powiązanym z nią widokiem.

Nasza pierwsza strona internetowa stworzona w Laravel


Utwórzmy teraz prosty, szkoleniowy plik HTML zawierające następujący kod:
<!doctype html>
<html lang="pl">

    <head>

        <title>Moje pierwsze widoki w Laravel</title>

    </head>

    <body>

        <p>Przykładowy paragraf treści</p>

    </body>

</html>
Następnie zapiszmy ten plik jako:
resources/views/mojastrona.blade.php
Po zapisaniu pliku przejdży do reguł routingu i dodajmy do pliku
routes/web.php
Następującą zawartość:
Route::get('/mojastrona', function() {

        return view('mojastrona');

});
Po przejściu na względny adres URL /mojastrona, oczywiście względem adresu naszej aplikacji, pojawia się widok HTML związany ze stroną, czyli nic ciekawego poza napisem:
"Przykładowy paragraf treści"
Świetnie! Wiemy już jak utworzyć widok i powiązać go z trasą routingu. Teraz zobaczmy jak proste jest dodanie do naszego widoku treści generowanej w PHP.

Laravel jest świetnym środowiskiem programistycznym i pozwala w bardzo przyjazny sposób tworzyć czysty i przejrzysty kod, oddzielając warstwę PHP od warstwy HTML. Do tego właśnie służą szablony z rozszerzeniem .blade.php.

Jak się posługiwać szablonami? Otóż zmienne można przekazywać do widoku na wiele sposobów. Zacznijmy od najprostszego z nich. Aby sprawdzić jak to się robi edytujmy naszą regułę routingu i dodajmy do niej wartość, którą mamy zamiar wyświetlić w powiązanym z nią widoku:
Route::get('/mojastrona', function() {

        return view('mojastrona')->with('tekst', 'Mój przykładowy paragraf');

});
Dostosujmy teraz nasz szkoleniowy widok, tak aby mogła się w nim prawidłowo wyświetlać przekazywana przez funkcje php wartość:
<!doctype html>

<html lang="pl">

    <head>

        <title>Moje pierwsze widoki w Laravel</title>

    </head>

    <body>

        <p>{{$tekst}}</p>

    </body>

</html>
Jeśli po zapisaniu powyższych zmian w plikach routingu i wodoku widzimy w przeglądarce tekst, który przekazaliśmy do widoku za pomocą funkcji PHP, oznacza to, że ten kolejny krok także się powiódł. Predstawię teraz kilka innych podstawowych sposobów przekazywania wartości do widoków w środowisku Laravel.

Oto kilka przykładów, których efekt jest dokładnie taki sam jak we wstępnie omówionym sposobie przekazywania zmiennej do widoku:
Route::get('/mojastrona', function() {

        return view('mojastrona', [

                'tekst' => 'Mój przykładowy paragraf'

                ]);

});

Route::get('/mojastrona', function() {

        $tekst = 'Mój przykładowy paragraf';

        return view('mojastrona', compact('tekst'));

});

Wiemy już jak przekazywać zmienne do widoku i w jaki sposób się do nich z widoku odwoływać. Zobaczmy teraz jak przekazywać do widoku kolekcje i w jaki sposób z nimi pracować z poziomu widoku. Oto jeden ze sposobów przekazywania kolekcji zmiennych do widoku:
Route::get('/mojastrona', function() {

        $lista = [

                'To jest pierwszy element',
                'To jest drugi element',
                'To jest trzeci element',

        ];

        return view('mojastrona', compact('lista'));

});
<!doctype html>

<html lang="pl">

    <head>

        <title>Moje pierwsze widoki w Laravel</title>

    </head>

    <body>

        <ul>

        @foreach ($lista as $element)

        <li>{{$element}}</li>

        @endforeach

        </ul>

    </body>


Efekt działania powyższego kodu w przeglądarce
Efekt działania powyższego kodu w przeglądarce

Świetnie! Wiemy już jak w podstawowy sposób posługiwać się widokami i przekazywać do nich zmienne. W kolejnych artykułach z tej serii posłużę się rozmaitymi przykładami z wartościami pozyskiwanymi z bazy danych, ale najpierw będzie konieczne omówienie podstaw pracy z bazami danych w środowisku Laravel. Zrobię to w kolejnym artykule.

Serdecznie zapraszam do kolejnej części niniejszego szkolenia, p.t. Migracje