Etykiety

środa, 19 sierpnia 2015

Amanda Backup: Amrecover - przywracanie zarchiwizowanych danych

Wstęp


Jakiś czas temu opracowałem bardzo ogólny artykuł dedykowany systemowi archiwizacji danych Amanda, w którym przedstawiłem nie tylko ogólny zarys tego znakomitego i darmowego oprogramowania, lecz także przytoczyłem nieco udokumentowany przykład pewnego sprawdzonego wariantu podstawowej konfiguracji systemu.

Dobrze zaplanowana archiwizacja danych jest bardzo ważna, lecz kluczowe znaczenie ma również umiejętność przywracania zarchiwizowanych po stronie serwera plików. Ponieważ kwestia przywracania plików to, w przypadku systemu Amanda, bardzo obszerny temat, w niniejszym artykule mam zamiar omówić bardzo prosty przykład przywracania zarchiwizowanych danych do archiwizowanego klienta z systemem operacyjnym Linux, za pomocą oprogramowania Amrecover.

Należy pamiętać o tym, iż z oprogramowania Amrecover można korzystać tylko i wyłacznie jako użytkownik root na archiwizowanej maszynie.

Przykładowy scenariusz Amrecover


Serwer archiwizacji - z zainstalowanym i prawidłowo skonfigurowanym, dla celów niniejszego przykładu, oprogramowaniem amanda-server - o nazwie hosta amanda i adresie ip 192.168.0.2. Archiwizowany klient Linux o nazwie hosta bob3 i adresie ip 192.168.0.3, z zainstalowanym i prawidłowo skonfigurowanym, dla celów niniejszego przykładu, oprogramowaniem amanda-client.

Ustawienia wstępne


Aby oprogramowanie Amrecover działało prawidłowo kilka ważnych warunków musi zostać spełnionych.

1. Po stronie serwera archiwizacji danych należy sporządzić odpowiednią zawartość pliku /var/lib/amanda/.amandahosts. Dla niniejszego przykładu plik .amandahosts powinien koniecznie zawierać następującą linię, uprawniającą użytkownika root na maszynie adresie ip 192.168.0.3 do dostępu do systemu indeksacji zarchiwizowanych danych oraz do zarchiwizowanej zawartości:
192.168.0.3 root amindexd amidxtaped

2. Po stronie archiwizowanego klienta plik /etc/amanda/amanda-client.conf powinien zawierać następujące linie:
conf  "TestConfig1" # nazwa konfiguracji zgodnie z konfiguracją serwera
index_server "192.168.0.2" # serwer indeksacji danych
tape_server  "192.168.0.2" # serwer archiwizacji
tapedev "" # urządzenie taśmowe

Amrecover w akcji


Jako użytkownik root, po stronie archiwizowanej maszyny Linux zaprzęgamy do pracy Amrecover.
[root@bob3 tmp_test]# amrecover
AMRECOVER Version 3.3.3. Contacting server on amanda.intranet.bla.pl ...
220 amanda AMANDA index server (3.3.3) ready.
Setting restore date to today (2015-08-19)
200 Working date set to 2015-08-19.
200 Config set to TestConfig1.
501 Host bob3 is not in your disklist.
Use the sethost command to choose a host to recover
Po uruchomieniu oprogramowania Amrecover warto się upewnić, że na serwerze archiwizacji znajdują się zarchiwizowane dane z hosta bob3. Sprawdzamy więc listę zarchiwizowanych maszyn za pomocą polecenia listhost:
amrecover> listhost
200- List hosts for config TestConfig1
201- 192.168.0.3
200  List hosts for config TestConfig1
Ponieważ nasza maszyna znajduje się na liście, możemy śmiało kontynuować.
Za pomocą polecenia sethost wybieramy nazwę hosta, którego zarchiwizowane dane mamy zamiar przywrócić:
amrecover> sethost 192.168.0.3
200 Dump host set to 192.168.0.3.
Została prawidłowo wybrana nazwa hosta, którego dane nas interesują. Teraz, korzystając z polecenia listdisk uzyskujemy listę zarchiwizowanych na serwerze katalogów wybranego hosta bob3:
amrecover> listdisk
200- List of disk for host 192.168.0.3
201- /home/bob/dom/multimedia/Muzyka
200 List of disk for host 192.168.0.3
Ponieważ szybko znajdujemy katalog który nas interesuje, śmiało wybieramy go za pomocą polecenia setdisk:
mrecover> setdisk /home/bob/dom/multimedia/Muzyka
200 Disk set to /home/bob/dom/multimedia/Muzyka.
Po wybraniu interesującego nas dysku wyświetlamy jego zawartość:
amrecover> ls
2015-08-19-14-26-04 "gunnar Qmusic/"
2015-08-19-14-26-04 DreamcatcherQ/
2015-08-19-14-26-04 .
Ponieważ mamy zamiar przywrócić wyłącznie katalog DreamcatcherQ, wybieramy go za pomocą polecenia add:
amrecover> add Dreamcatcher
Added dir /Dreamcatcher/ at date 2015-08-19-14-26-04

Należy pamiętać o tym, że wybrane pliki lub katalogi są przywracane do lokalizacji ścieżki, w której obecnie się znajdujemy!

Przystępujemy do przywracania zarchiwizowanych plików za pomocą polecenia extract.
amrecover> extract

Extracting files using tape drive changer on host amanda.intranet.bla.pl.
The following tapes are needed: TestConfig1-1

Extracting files using tape drive changer on host amanda.intranet.bla.pl.
Load tape TestConfig1-1 now
Continue [?/Y/n/s/d]? y
Restoring files into directory /root/tmp_test
All existing files in /root/tmp_test can be deleted
Continue [?/Y/n]? y

./DreamcatcherQ/
./DreamcatcherQ/ab.ini
./DreamcatcherQ/dreamcatcherQ_wav.wav

amrecover>
Dane zostały skutecznie przywrócone, co w przykładowym przypadku umożliwi dalsze słuchanie ulubionej muzyki!

Amrecover oferuje cały szereg przydatnych w odzyskiwaniu danych poleceń. Aby wyświetlić całą listę poleceń, należy z poziomu wiersza poleceń amrecover wydać polecenie help.

W przypadku uwag bądź pytań proszę o komentarze. Służę pomocą!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dodaj komentarz